Specialisme

Janse Afbouw heeft zich vooral gespecialiseerd in het monteren van metalstud wanden en systeemplafonds. Daarnaast hebben wij ook de middelen om aftimmerwerkzaamheden te verrichten.

Timmerwerkplaats

Wij beschikken over een eigen goed ingerichte timmerwerkplaats. Hier kunnen wij diverse soorten kozijnen maken. Denk bijvoorbeeld aan kozijnen die voldoen aan de vereiste NEN-normen. Door zelf te produceren kunnen we snel voldoen aan uw vraag en we hebben zelf de middelen in huis om aftimmerwerk-zaamheden te verrichten.